Haberler

Doktorlar Şiddete Karşı Atatürk Parkı’nda Nöbet Tutuyor!

Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, şiddetin toplumsal yapıya sindiğini, Hekimlerin çalıştıkları sağlık kurumlarında ölümlere varabilen saldırılara hedef olmasının kabul edilemeyeceğini söyleyerek “Sağlıkta Şiddet Yasası bir an önce çıkarılmalıdır.” dedi. ATATÜRK PARKI’NDA BİR HAFTA NÖBETTEYİZ Atatürk Parkı’ında gerçekleştirilen ‘Şiddete Farkındalık Nöbeti’ne 26. Dönem CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, SES Adana Şube Başkanı Muzaffer Yüksel, EMO Adana Şube Başkanı ...
Devamını Oku »

SAĞLIKTA ŞİDDET YASASINI İSTİYORUZ: HEMEN ŞİMDİ!

Prof. Dr. Hilal, “Sağlıkta Şiddet Yasasını istiyoruz: Hemen şimdi!” Hekim ve sağlık çalışanları Seyhan Devlet Hastanesi önünde bir araya gelerek hekimlerin öldürülmesini kabul etmediklerini söyleyerek öldürülen hekimler için bir dakika saygı duruşunda bulundular. Dr. Fikret Hacıosman’ın hastası tarafından silahla öldürülmesinin birinci haftasında tüm illerde eş zamanlı yapılan basın açıklamasını okuyan Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, “Sabah işe ...
Devamını Oku »

BASIN AÇIKLAMASI – DR. FİKRET HACIOSMAN’I SİLAHLI SALDIRI SONUCU KAYBETTİK

Prof. Dr. Hilal, “Hekime şiddet; infial yaratıcı boyuttadır” Dr. Fikret Hacıosman’ın hastası tarafından silahla öldürülmesine tüm Türkiye’den tepki yağdı. Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, sağlık çalışanlarına her gün onlarca kez şiddet vakası yaşandığını, şiddetin infial yaratacak boyutta olduğunu, Sağlık Bakanlığı’nın bir an önce çözüm yolu bulması gerektiğini söyledi. Hekim ve sağlık çalışanları ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi ...
Devamını Oku »

ÜYE ODA AİDATLARI HK.,

Sayın Üyemiz, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 1. maddesinde anıldığı üzere “Kamu kurumu niteliğinde mesleki bir kuruluştur.” Meslek örgütlerine üyelerin aidat ödemek zorunluluğu olduğu gibi yönetim kurulları tarafından bunun alınmaması söz konusu değildir. Tabip odalarının tek gelir kaynağı üyelerinin aidatlarıdır. Odaların çalışanlarının maaşları ve oda giderleri buradan karşılanmaktadır. TTB merkez konseyinde ve Tabip Odalarında çalışan hiçbir hekim herhangi bir ...
Devamını Oku »

POPÜLİST CHECK UP UYGULAMASI BİLİMSELLİKTEN UZAK

POPÜLİST CHECK UP UYGULAMASI BİLİMSELLİKTEN UZAK Adana Tabip Odası AİLE Hekimliği komisyonu 25.09.2018 tarihinde Dr. D. Yaşar Ulutaş,  Dr. A.Erhan Özeren, Dr. Ahmet Tohumcu, Dr. Yakup Şahin, Dr. M. Enis Akyüz, Dr. Ümit Selman Payaslı, Dr. Selim Eryürek, Dr. A. Hisar Altunol, Dr. Zübeyir Çürük, Dr. Recep Ersin, Dr. Metin Güran’ın katılı ile toplanmış olup aile hekimliğindeki güncel sorunları  gündeme ...
Devamını Oku »

DANIŞTAY: Aile Hekimlerine Defin Ruhsat Görevi Verilemez

Aile Hekimlerine Defin Ruhsat Görevi Verilemez Adana’da aile hekimleri ve Toplum Sağlığı Hekimlerine, defin ruhsatı nöbeti yazılmasına karşı Adana Tabip Odası olarak açtığımız davada Danıştay, “Aile hekimlerine defin ruhsatı görevi verilemeyecği” yönünde karar almıştır. Danıştayın verdiği kararda, Aile Hekimlerinin yasalar ile verilmiş görevlerini aşar nitelikte bulunan “defin ruhsatı nöbeti” konusundaki tirazımız kabul edilmiştir. Söz konusu dava sonucuna göre, – Aile ...
Devamını Oku »

Basın Açıklaması – Şehir Hastanesinin Birinci Yılı, Sorunlar ve Çözüm Önerilerimiz

Adana Tabip Odası olarak SES yöneticileri ile Adana Şehir Hastanesinin açılmasının birinci yılı nedeni ile basın açıklaması gerçekleştirdik. CHP Adana Milletvekilleri Orhan Sümer, Müzeyyen Şevkin, Burhanetin Bulut, 26. Dönem MV İbrahim Özdiş’in yanı sıra TMMOB İKK, DİSK, KESK, İHD başkan ve üyeleri destek verdiği açıklamada metni okuyan Adana Tabip Odası Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Hilal, Adana Şehir Hastanesi’nin “ben yaptım ...
Devamını Oku »