Haberler

Torba Yasa Protesto

TbpKapak

Sayın Üyemiz;   Adana Tabip Odası, SES, Aile Hekimleri Derneği yönetici ve üyeleri TBMM’since kabul edilen Torba Yasa’yı protesto etti. Kurumlar adına Basın Açıklamasını Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. H. Neslihan ÖNENLİ MUNGAN okudu. Dr. Mehmet ÖZALEVLİ Genel Sekreter BASIN AÇIKLAMASI HİPOKRAT’IN YEMİNİNE SADIK KALARAK MESLEĞİMİZE ve İŞİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ! Sağlık Bakanı Müezzinoğlu ‘Acil Nöbet’ konusunda “Aile hekiminin muhatap ... Devamını Oku »

TTB Merkez Konseyi Seçimleri

tabipyeni

Değerli Meslektaşlarım; Hepimizin bildiği gibi, Adana Tabip Odası Sizlerin de desteğiyle TTB’nin en önemli ve etkin odalarından biri olma özelliğini devam ettirmektedir. Bu mücadelemizi arkadaşlarımızdan D. İsmail Bulca TTB Merkez konsey Üyeliğine, Dr. D.Yaşar Ulutaş Yüksek Onur Kurulu Üyeliğine ve Dr. M. Can Eren Denetleme Kurulu Üyeliğine seçilerek taçlandırmışlardır. Arkadaşlarımızı kutluyor ve bu önemli görevde başarılar diliyorum. Sevgi ve saygılarımla, ... Devamını Oku »

Adana Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri Odamıza Ziyarette Bulundular

kapak

Adana Eczacı Odası Başkanı Ecz. Ersun Özkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Odamıza nezaket ziyaretinde bulundular. Adana Eczacı Odası Yönetiminin ziyaretinde Tabip Odası Başkanımız Prof. Dr. H. Neslihan Önenli Mungan, Genel Sekreterimiz Prof. Dr. Mehmet Özalevli ve Yönetim Kurulu üyelerimiz Dr.Resmiye Kaya Niron, Dr.Hakan Şen, Dr.Ömer Eşki ve üyelerimiz hazır bulundu.   Devamını Oku »

Adana Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri Odamıza Ziyarette Bulundular

kapak

Adana Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Hasan Yaman ve Yönetim Kurulu Üyeleri Odamıza nezaket ziyaretinde bulundular. Adana Eczacı Odası Yönetiminin ziyaretinde TTB Merkez Konseyi Üyemiz Dr. İsmail Bulca, Tabip Odası Başkanımız Prof. Dr. H. Neslihan Önenli Mungan, Genel Sekreterimiz Prof. Dr. Mehmet Özalevli ve Yönetim Kurulu üyelerimiz Dr. Resmiye Kaya Niron, Dr. Tekin Müjde hazır bulundu. Ziyarette Genel Sağlık ve ... Devamını Oku »

İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Nazım Biçer ve Sayman Üye Duygu Argunsah Odamıza Ziyarette Bulundu

kapak

İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Nazım Biçer ve Sayman Üye Duygu Argunsah Odamıza nezaket ziyaretinde bulundular. İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şube Yöneticilerinin ziyaretinde TTB Merkez Konseyi Üyemiz Dr. İsmail Bulca, Tabip Odası Başkanımız Prof. Dr. H. Neslihan Önenli Mungan, Genel Sekreterimiz Prof. Dr. Mehmet Özalevli ve Yönetim Kurulu üyelerimiz Dr. Resmiye Kaya Niron, Dr. Tekin Müjde hazır bulundu.   Devamını Oku »

GİTO Toplantısı

kapak

Sayın Üyemiz; 14 Haziran 2014 tarihinde GİTO Toplantısı Hatay, Adana, Mersin, Gazi Antep, Osmaniye, Tabip Odaları, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, TTB Merkez Konsey Üyeleri Dr. İsmail Bulca ve Dr. Filiz Ünal İncekara’nın katılımıyla Hatay’da yapıldı. Hatay Tabip Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen Güney İlleri Tabip Odaları(GİTO) toplantısında Ev sahibi Hatay Tabip Odası Başkanı Dr. Tacettin İnandı toplantıya ... Devamını Oku »

Aile Hekimlerine Nöbet

tabipyeni

Değerli Meslektaşlarımız, Sağlık Bakanlığı, ASM sağlık çalışanlarının hastane acillerinde ve 112 istasyonlarda nöbet dayatmalarına arkasından ASM ve TSM binalarında da acil nöbetlerinin tutulmasını içeren yasa tasarısını TBMM’ye getirmiş, şu esnada meclis komisyonunda görüşülmeye başlanmıştır. Aylardır acil nöbetlere karşı verdiğimiz mücadeleyi boşa çıkarmayı hedefleyen, acil nöbet kapsamını daha da genişleten anlayışa karşı daha güçlü durmamız gerektiği ortadadır. Halen meclis komisyonunda görüşülen ... Devamını Oku »

Taşeron Ölümdür, Yasaklansın

kapak

Sayın Üyemiz, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Poliklinikler önünde bir araya gelen sağlık çalışanları “TAŞERON ÖLÜMDÜR, YASAKLANSIN” konulu basın açıklaması yapılmıştır. Basın metnini sağlık çalışanları adına Adana Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Özalevli okudu. Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu TAŞERON ÖLÜMDÜR, YASAKLANSIN Soma’da resmi rakamlara göre 301 maden emekçisinin hayatını kaybettiği büyük işçi kıyımının üzerinden bir ay ... Devamını Oku »