Haberler

“Tıbbi Uygulamalarda Güncel Hukuki Sorunlarımız” konulu panel gerçekleştirildi

Hekimlere Hukuki Sorumlulukları Anlatıldı Adana Tabip Odası ‘Tıbbi Uygulamalarda Güncel Hukuki Sorunlarımız’ paneli düzenledi. Panele ÇÜTF Adli Tıp Anabilim Dalından Prof. Dr. Necmi Çekin ve Adana Barosu’ndan Av. Bülent Maraklı konuşmacı olarak katıldı. PROF. DR. AHMET HİLAL Adana Eczacı Odası Konferans Salonunda düzenlenen ve Moderatörlüğünü Doç. Dr. Ali İhsan Ökten’in yaptığı panelin açılış konuşmasını yapan Adana Tabip Odası Başkanı Prof. ...
Devamını Oku »

Bilgisizliğin ve hayal ürünü gerekçelerin hekimliği yıpratmasına izin vermeyeceğiz

BASINA VE KAMUOYUNA ‘’Bilgisizliğin ve hayal ürünü gerekçelerin hekimliği yıpratmasına izin vermeyeceğiz “ Dün itibarı ile birçok medya kuruluşu aracılığı ile kamuoyuna karnında ameliyat sonrası bant unutulduğunu ifade eden bir hasta ve avukatının görüntüleri yansımıştır.  Hasta  karnında unutulan bant nedeniyle şiddetli ağrılar çektiği ardından oluşan gebeliğinin ise bu nedenle alınmak istendiğini, avukatı ise karnında bant adı verilen yabancı cismin unutulduğunu ...
Devamını Oku »

“İçimizden Biri” etkinliğinin Kasım ayı konuğu Dr. S. Haluk UYGUR oldu

“SANAT VE TIP AYRILMAZ BİR BÜTÜNDÜR” Adana Tabip Odasının “ İçimizden Biri ” etkinliğinin Kasım ayı konuğu Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Dr. S. Haluk Uygur oldu. Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, akademisyenler ve hekimlerin katıldığı etkinliğin açılış konuşmasını yapan ATO YK Üyesi Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, ‘İçimizden Biri’ etkinliğini Çukurova Üniversitesi’nde okuyup uzmanlığı almış ya ...
Devamını Oku »

12. BAHRİ TOYGAR SEMPOZYUMU

12. Bahri Toygar Sempozyumu bu yıl 1 Aralık 2018 tarihinde yapılacak. Konu “BEYİN KANAMALARI VE İNME”. Felç ve ölümlere neden olmasıyla korkutan sağlık sorunlarından biri olan bu konuyu Beyin Cerrahı Prof. Dr. Türker Kılıç bizlere aktaracak. Hacettepe, Marmara ve Harvard Üniversitelerinde eğitim alan Dr. Kılıç; 2012 yılından beri Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı olarak eğitim ve araştırma çalışmalarını sürdürmektedir.  ...
Devamını Oku »

”Dr. Yaşar Ulutaş’ın yanındayız”

Türk Tabiplari Birliği’nin “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklamasında imzası bulunduğu için Aile Hekimliği Sözleşmesi fesh olan Dr. Yaşar Ulutaş’ın görevine dönmesi için TTB Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Hatay Tabip Odası yöneticiler, demokratik kitle örgütleri, hekim ve sağlık çalışanlarının destek verdiği basın açıklaması Adana İl Sağlık Müdürlüğü önünde gerçekleşti. PROF. DR. ADIYAMAN, ...
Devamını Oku »

”Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”nde yer alan ”tütün kontrolü” ile ilgili görüş

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK), “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”nde yer alan “tütün kontrolü” ile ilgili düzenlemeye ilişkin görüşünü açıkladı. Teklifin 25, 26, 27, 28. maddelerinin tütün kontrolüne ilişkin düzenlemeleri içerdiğine yer verilen açıklamada, düzenlemede yer alan “düz paket” ve “satış noktalarının görünür olmasının ...
Devamını Oku »

BASIN AÇIKLAMASI

Değerli Üyelerimiz, Türk Tabipleri Birliği merkez konseyi üyesi olan arkadaşımız Dr. Yaşar ULUTAŞ’ın aile hekimliği sözleşmesi hiçbir hukuki gerekçe gösterilmeksizin feshedilmiştir. Masumiyet karinesini ihlal eden, adli süreç henüz tamamlanmadan insanları suçlu ilan eden bu anlayıştan derhal vazgeçilmelidir. Unutulmamalıdır ki haksızlıklara sesimizi çıkarmadığımız sürece bir gün bizim de canımızı yanabilir.  Bu hukuksuzluğu kınamak ve arkadaşımızın göreve iade talebi amacıyla yapacağımız basın ...
Devamını Oku »

Prof. Dr. Ahmet Hilal, “Kandırmaca değil haklarımızı istiyoruz!”

TBMM’ye sunulan ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’nın sağlıkta şiddeti önlemeyeceğini, caydırıcı olamayacağını öne süren TTB, Adana Tabip Odası ile SES Adana Şubesi yöneticileri Atatürk Parkında bir saat nöbet tutarak TTB’nin önerdiği ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’nın uygulamaya konulmasını istediler. İŞ GÜVENCESİ, CAN GÜVENCESİ, YAŞAM VE ÇALIŞMA HAKKIMIZ İÇİN NÖBETTEYİZ! CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, KESK, DİSK, TMMOB İKK’nın desteklediği, Adana Tabip Odası yöneticileri, hekimler ...
Devamını Oku »