2012 Adana-Osmaniye Tabip Odası yeni yönetim kurulunun ve diğer kurullarının oluşturulması için toplantı 27 Aralık 2011 Salı günü saat 18.00’da yapılacaktır.

Değerli Meslektaşlarım,

Adana-Osmaniye Tabip Odası’nın 5 Aralık 2011 günü yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar gereğince, 21 Aralık GREV öncesi mücadele için tüm meslektaşlarımızı bir araya getirmek HEP BERABER-HEP BİRLİKTE mücadele edeceğimizi kamuoyuna göstermek ve 2012 Adana-Osmaniye Tabip odası yeni döneminde   oluşturulacak yeni Adana-Osmaniye Tabip Odası’nın her kademesinde, verilecek her görevi üstlenebilecek, iyi hekimliğe, hekimlik onuruna ve bağımsızlığına sahip çıkacak, halkın (yani hepimizin) nitelikli ve ulaşılabilir bir sağlık hizmeti alabilmesi için uğraş verecek, dinamik, eylemci, mücadeleci ve hayatın içinde olan, bu sıkıntıların çözümü için uğraş verecek, eşit, özgür, laik, tam bağımsız, gerçekten demokratik bir ülkede hep birlikte namuslu yaşamayı amaç edinen tüm arkadaşlarımızın davet edildiği toplantı  14 Aralık 2011 Çarşamba günü yapılmıştı.
Toplantıda 21 Aralık Grev’inin yöntemi konusunda çeşitli önerilerin sunulduğu ve yeni dönemde tabip odası kurullarında çalışacak arkadaşların “sadece seçilmek için değil bu işin sorumluluğunu üstlenecek ve görevini yapabilecek kişilerden olması ve seçimin herkesin uygun gördüğü kişilerden oluşan bir liste” ile gidilmesi üzerinde ortak bir fikir üzerinde birleşildiği gözlenmişti.

Konusu  aynı olan toplantı’nın 2. si  27 Aralık 2011 Salı günü saat 18.00’da Adana Tabip odası toplantı salonunda yapılacaktır. 

Katılmanız konusunda bilgilerinize sevgi ve saygılarımızla çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Dr. Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
Genel Sekreteri