Günlük Arşiv: 6 Eylül 2021

Ege Bölgesi Tabip Odaları Toplantısı Yapıldı

Ege Bölgesi Tabip Odaları Toplantısı, 4 Eylül 2021 günü İzmir Barosu Av. Nevzat Erdemir Konferans Salonu’nda yapıldı. Toplantıya TTB Merkez Konseyi üyeleri ile Antalya, Aydın, Çanakkale, Denizli, İzmir, Manisa ve Muğla tabip odalarının yöneticileri ve üyeleri katıldı. Toplantının birinci oturumunda, tabip odaları tarafından pandemi sürecinde yerellere özgü yaşanan sorunlara, yapılan etkinliklere ve yeni döneme ilişkin önceliklere ilişkin kısa sunumlar ve ...
Devamını Oku »

TTB ve Ege Bölgesi Tabip Odaları: Önlem Alınmıyor, Vakalar Artarak Salgın Yayılıyor

Ege Bölgesi Tabip Odaları Toplantısı, 4 Eylül 2021 günü İzmir Barosu Av. Nevzat Erdemir Konferans Salonu’nda yapıldı. Toplantıya TTB Merkez Konseyi üyeleri ile Antalya, Aydın, Çanakkale, Denizli, İzmir, Manisa ve Muğla tabip odalarının yöneticileri ve üyeleri katıldı. Toplantının öğle arasında TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ile Ege Bölgesi tabip odaları başkanlarının katılımıyla bir basın açıklaması yapıldı. ...
Devamını Oku »

Toplum ve Hekim Dergisi’nin Kasım-Aralık 2021 Sayısı Yayımlandı: COVID-19 Pandemisinde Sağlık Sistemleri – IV

Türk Tabipleri Birliği’nin süreli yayınlarından Toplum ve Hekim Dergisi’nin Kasım-Aralık 2021 sayısı yayımlandı. Editörlüğünü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun yaptığı “COVID-19 Pandemisinde Sağlık Sistemleri” başlıklı dosyanın dördüncü bölümünde altı yazı yer alıyor. Dosyada pandemi sürecinde sağlık sistemleri Güney Kore, Avustralya, Çin, Filipinler, İran ve Hindistan örnekleri üzerinden inceleniyor. Yayın hayatına 1978 yılında başlayan Toplum ve Hekim, pandemi sürecinde yenilenen internet sayfası ...
Devamını Oku »

Mesleki Sorumluluk Sigortalarında Sigortacının Belirlediği Avukata Vekalet Verme Zorunluluğu, TTB’nin Açtığı Dava ile İptal Edildi

Hekim ve diş hekimlerinin zorunlu olarak yaptırdığı mesleki sorumluluk sigortası uygulamasında, sigortacının belirlediği avukata vekalet verme zorunluluğu getiren tebliğin hükümleri, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Dişhekimleri Birliği’nin (TDB) birlikte açtığı dava sonucunda kesin olarak iptal edildi. Resmî Gazete’de 16.04.2016 tarihinde yayımlanan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına ...
Devamını Oku »