Günlük Arşiv: 9 Eylül 2022

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimleri Haklarını Arıyor

Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu ve İşyeri Hekimleri Derneği, Adana Tabip Odasında ortak basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamaya TTB 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Selahattin Menteş, Adana Tabip Odası İşyeri Hekimliği Kolu Komisyonu adına Dr. Ahmet Suntur ve İşyeri Hekimleri Derneği adına Dr. İstemi Oral katıldı. Ortak açıklamayı Dr. Ahmet ... Devamını Oku »