21 Aralık “GREV” Yürüyüşümüz İle İlgili 12 Nisan 2012 Günü 10. Asliye Ceza Mahkemesinde Duruşma Yapılacaktır.

ADANA’DA 21 ARALIK 2011 GREV YÜRÜYÜŞÜ NEDENİYLE

“EMEK VE MESLEK ÖRGÜT TEMSİLCİLERİ” 12 NİSAN 2012 GÜNÜ YARGILANIYOR…

 


663 sayılı KHK’nin GERİ ÇEKİLMESİ, EŞİT, ULAŞILABİLİR, NİTELİKLİ, ÜCRETSİZ SAĞLIK HAKKI İÇİN, GREVLİ TOPLU SÖZLEŞME, GÜVENCELİ İŞ, İNSANCA YAŞAYACAK TEMEL ÜCRET, EK ÖDEMELERİN EMEKLİ AYLIKLARINA DAHİL EDİLMESİ, BASKI, CEZA VE SÜRGÜNLERİN DURDURULMASI, İSTEMLERİYLE;
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Danıştay kararları örnek alınarak 21 Aralık 2011 tarihinde bir günlük uyarı grevi yapılmış ve grev günü ülkenin her yanında olduğu gibi Adana’da da basın açıklaması yapılacak alana yürüyüş yapılarak gidilmişti.

Kamu görevlilerinin, sendikaların ve meslek örgütlerinin aldığı karar doğrultusunda toplu eylem hakkı, insan hakları sözleşmelerinde, Anayasa’da ve birçok mahkeme kararlarıyla kesin biçimde tanınmış olmasına karşın ilimizde bu kararları bilinçli olarak görmezden gelen Adana Valiliği bu biçimde yapılan eylemi suç olarak değerlendirmiş ve buna istinaden Adana-Osmaniye Tabip Odası Başkanı, Genel Sekreteri, yönetim kurulu üyesi, ayrıca tabip odası eski başkanı, Tabip Odası işyeri hekimliği komisyonu başkanı da olmak üzere toplam 20 emek, meslek örgütü temsilci ve üyesi (liste aşağıda sunulmuştur) hakkında ‘Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenleme Yönetme Bunların Hareketlerine Katılma’ suçlamasıyla dava açılmıştır.

12 Nisan 2012 günü saat 09.10’da Adana 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde konu ile ilgili duruşma yapılacaktır.

Bilgilerinize sevgi ve saygılarımızla, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Dr. Nuh Demirpas
Adana-Osmaniye Tabip odası
Genel Sekreteri

Dava Türü

Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenleme Yönetme Bunların Hareketlerine Katılma

Duruşma Listesi

Duruşma Günü

Saati

İşlem

Sonuç

12/04/2012

09:10

Duruşma

Günü Verildi

 

Taraflar

Adı Soyadı / Kurum Adı

Taraf Rolü

Vekilleri

HALİL KARA

Sanık

 

NUH DEMİRPAS

Sanık

 

RESMİYE KAYA

Sanık

 

KAMURAN KARACA

Sanık

 

GÜVEN BOĞA

Sanık

 

UTKU BEKİR ERSÖZLÜ

Sanık

 

OSMAN KÜÇÜKOSMANOĞLU

Sanık

 

İSMAİL BULCA

Sanık

 

YALÇİN ALÇİÇEK

Sanık

 

MEHMET AKARSUBAŞI

Sanık

 

CUMALİ BOLAT

Sanık

 

BÜLENT KARA

Sanık

 

MUSTAFA HOTLAR

Sanık

 

ABDULLAH YALÇIN

Sanık

 

YUSUF KÖSELE

Sanık

 

SİNAN TUNÇ

Sanık

 

MUZAFFER YÜKSEL

Sanık

 

AHMET KARAGÖZ

Sanık

 

FARUK ONUK

Sanık

 

ORHAN ALICI

Sanık