3 Ocak 2015 Programı

3 Ocak 2015 Programı

Değerli Arkadaşlar,
Bilindiği gibi Halk Eğitimleri kampanyasını başlatmış bulunuyoruz. Yalnızca hekimlerin ve sağlık çalışanlarının bir araya gelmesinin yeterli olmayacağı, halkın aydınlatılması gerektiği, bu nedenle ‘Aile hekimleri -halk eğitimleri/buluşmaları’ yapılması planlanmıştır. Aile hekimleri -halk buluşmaları, kışkırtılmış sağlık hizmeti talebine karşılık halkın en çok kaygı duyduğu, sağlık kurumlarına en çok müracaat ettiği konuları içeren eğitimleri kapsayacaktır. Aslında temel olarak Sağlık Bakanlığının sorumluluğunda olan bu eğitimler sağlıktan para kazanmak uğruna göz ardı edilmektedir. Bu görüşlerden yola çıkılarak seçilen ilk konu ‘Eyvah Çocuğum Ateşlendi’ olarak belirlenmiştir.
En geniş katılımla buluşmaları gerçekleştirmek için 3 Ocak 2014 Cumartesi günü yapılacak eğitime nöbetçi olan ve olmayan tüm sağlık çalışanlarının aileleri ile katılmasıyla 3 Ocak 2014 Cumartesi günü Çukurova Belediyesi Salonundaki toplantıyı Aile Hekimleri ve ASM çalışanları için eylem gününde bir durum değerlendirmesi ve gelecek haftaların planlaması açısından bir fırsat olarak değerlendirelim.

Bu eğitimde eğitici olmak isteyen arkadaşlarımıza; Adana Tabip Odası olarak görevlendirme yapılması için isimlerini 0322 454 0008 nolu telefonlara yazdırmaları gerekmektedir. Eğiticilerin sayısı sınırsız olacaktır.
Eğitimlerde mutlaka nöbetin neden tutulamayacağının anlatılmalıdır.

1- Halk sağlığı açısından acil malzeme ve donanımı olmayan sağlık merkezlerinin acil hastalar için zaman kaybı olduğunun anlatılmalı.

2- Uzun ve esnek çalışmanın tüm çalışanlar için iş kazası riskini arttırdığı, hiçbir iş kolunda uzun ve esnek çalışmanın kabul edilemez olduğu mesajı verilmeli.

3- Patronların, hastalara “mesai sonrası cumartesi doktora gidin” diyerek sağlık hakkına engel olabileceği anlatılmalıdır.
Eğitim için gerekli olan materyaller:
Eğitim Salonları:

Seyhan Belediyesi Kültür Merkezi ; 03 Ocak 2015 – Saat14:30
Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Salonu; 03 Ocak 2015 – Saat 17: 00
Sunum: TTB-Aile Hekimliği Kolu tarafından hazırlanmıştır.
Afişler : TTB Aile Hekimliği Kolu ve tarafından hazırlanarak, Adana Tabip Odası ile Seyhan ve Çukurova Belediyesi işbirliği ile bastırılarak dağıtılmıştır.

ASM, TSM, eczane, belediyelerin uygun gördüğü yerlere asılacaktır.
Ateş ölçer : ASM çalışanları tarafından getirilecektir.
1-Eğitimlerin birinci kısmında seçilen konunun slayt sunumunun yapılması,

2-İkinci bölümde mutlaka soru –cevap kısmı olması,

3- Katılımcılara beceri kazandırılması şeklinde planlanmasına,

Her ASM çalışanının getirdiği termometreyle (en azından bir katılımcıya) nereye konacağı, nasıl okunacağı konularında bilgilendirme yapılması

afiş
afiş1