YABANCI HEKİMLERİN TABİP ODALARINA ÜYE OLMALARI UYGUN DEĞİLDİR.

Değerli Meslektaşlarım,
 
Bilindiği gibi son düzenlemelerle ülkemizde hekimlik yapmanın şartları arasından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma ve ülkemizdeki tıp fakültelerinden birinden mezun olma koşulu kaldırılarak yabancı hekimlerin çalışabilmelerine olanak sağlanmıştır.
 
Her ne kadar yabancı bir hekimin ülkemizde mesleğini uygulayabilmesine ilişkin olarak izin verilmiş ise de konunun ayrıntılarının belirlendiği alt düzenlemeler henüz yapılmış değildir. Örneğin, yabancı hekimlerin mesleki ve dil bilgilerinin ölçülmesi, çalışma alanlarının saptanması, meslek uygulamasındaki sorumluluklarının temini, ülkesinde meslekten yasaklı olup olmadığının araştırılması, oda üyeliğinde veya mesleki denetiminde uygulanacak kurallara ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.
 
Bu alanlarda düzenleme yapılması ilgili Bakanlıklardan ekli yazı ile talep edilmiştir. ( http://www.ttb.org.tr/index.php/Yazismalar/003-2012-2955.html )
 
Söz konusu düzenlemeler yapılana kadar yabancıların ülkemizde mesleklerini uygulamalarının uygun olmadığı açıktır. Bütün bu hususlar gözetilerek, anılan düzenlemeler yapılana kadar yabancı hekimlerin oda üyesi olarak kaydedilmesinin mümkün olmadığını belirten Türk Tabipleri Birliği, Sağlık ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıkları’na yazı göndermiştir.
 
Bilgilerinize sevgi ve saygılarımızla, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
 
Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
Genel Sekreteri