ADANA OLARAK ÇOKSES TEKYÜREK MİTİNGİNDE ANKARA’DA “SÖZLERİMİZİ GERİ ALAMAYACAĞIMIZI VE BİR DAHA GERİ DÖNEMEYECEĞİMİZİ” HAYKIRDIK

ADANA OLARAK ÇOKSES TEKYÜREK MİTİNGİNDE ANKARA’DA “SÖZLERİMİZİ GERİ ALAMAYACAĞIMIZI VE BİR DAHA GERİ DÖNEMEYECEĞİMİZİ” HAYKIRDIK

Değerli Meslektaşlarım,,,

“13 Mart ÇOKSES TEKYÜREK” Ankara mitingine çağrılarımızı yaparken “Bizler Ankara’ya kalemimizi alıp kendi tarihimizi yazmaya ya da başkalarının yazdığı tarihi okumayacağımızı” günlerce söyledik.  Sözümüzü tuttuk. 13 Mart günü Ankara’yı beyaza boyayacağız demiştik, hekimler ve tüm sağlık çalışanları olarak  40.000 kişiyle Ankara’da  Sıhhiye meydanı’nı beyaza boyadık, dediğimizi yaptık.

SÖZ VERMİŞTİK;

Doktoru, hemşiresi, hasta bakıcısı, teknisyeni, taşeron işçisi, eczacısı, diş hekimi, tıp öğrencisi, akademisyeni ile tüm sağlıkçılar tek yürek olarak bir araya gelebileceğimizi göstereceğimizi, “Sözlerimi geri alamam, bir daha geri dönemem” diye haykıracağımızı, Birinci basamak sağlık hizmetlerini ticarileştiren aile hekimliği sistemini; tıp eğitiminin çökmesine, uzmanlık eğitiminin kölelik sistemine dönüşmesine neden olan performansa dayalı çalışmayı; vatandaşın hastalığından rant elde etmeyi ve hekim emeğini değersizleştirmeyi hedefleyen, sağlıkta özelleştirmeyi; güvencesiz, emekliliğe yansımayan düşük ücretlerle çalışmayı KABUL ETMEYECEĞİMİZİ, ONURUMUZA, MESLEKİ GELECEĞİMİZE SALDIRANLARA  KARŞI  EN GÜZEL CEVABI VERECEĞİMİZİ günlerce haykırdık ve Ankara’da dediğimizi yaptık.

SÖZ VERMİŞTİK;

Eğer sesimizi yine de duymak istemezler,  Sıhhiye meydanı’nı yine de görmek istemezlerse, üretimden gelen gücümüzü kullanacağımızı ve  G(ö)REV olarak değil  GREV olarak hakkımızı alana kadar verdiğimiz sözü tutacağımızı haykırdık.

Hacettepe Band Grubu ve Ezginin Günlüğü Grubu’nun şarkıları ile yorgunluklarımızı dindirdik ve mücadele azmimiz daha da keskinleşti. 

Adana Tabip Odası konvoyu  15 otobüs ile mitinge katılım açısından büyük tabip odalarından biri olmuştur. Mitinge katılan tüm hekim meslektaşlarıma, asistan hekimlere ve diğer sağlık çalışanlarına, gönlü bizimle olan mazeretleri nedeniyle katılamayan ve telefonla arayarak başarılar dileyen meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Mitinge katılan tıp öğrencilerine ayrıca çok ve özel teşekkür ediyorum.

Başta Meslek örgütümüz TTB Merkez konseyi Başkanı Dr.Eriş Bilaloğlu olmak üzere TTB Merkez Konseyi üyelerine;  miting için tüm varlıklarını ve enerjilerini ortaya koyarak ÇOKSES TEKYÜREK olmaya yemin ederek miting hazırlıklarını sürdüren ve emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Ayrıca bizlerin miting öncesi hazırlıkların mutfağında olan ve bize en büyük desteği sunan Sekreterimiz Derya’ya, Tuğba’ya, Seval’e ve Demet’e verdikleri emekler ve özverili çalışmaları  için teşekkürlerimi sunarım. 

BİZLER SÖZÜMÜZÜ TUTTUK,
ÇOKSES TEKYÜREK OLACAĞIMIZI 13 MART’TA ANKARA’DA GÖSTERDİK. BUNDAN SONRA SIRA; HAYKIRIŞLARIMIZI DUYMAK İSTEMEYENLERDE VE GÖZLERİ GÖRMEK İSTEMEYENLERDE……

Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
Genel Sekreteri

tkc_10-1

tkc_9-1

tkc_8-1

tkc_7-1

tkc_6-1

tkc_5-1

tkc_3-1

 

tkc_2-1

 

tkc-1