ADANA SAĞLIKÇILAR MECLİSİ; KHK’NİN  OYBİRLİĞİYLE “YOK HÜKMÜNDE” OLDUĞUNA VE BİRLİKTE MÜCADELE KARARI VERDİ;

ADANA SAĞLIKÇILAR MECLİSİ; KHK’NİN OYBİRLİĞİYLE “YOK HÜKMÜNDE” OLDUĞUNA VE BİRLİKTE MÜCADELE KARARI VERDİ;

s.m

ADANA SAĞLIKÇILAR MECLİSİ KARARINI VERDİ.

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME “YOK” HÜKMÜNDEDİR!

2 Kasım 2011 gece yarısı yayınlanan 663 sayılı Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin  (KHK) görüşüldüğü Adana Sağlıkçılar Meclisi 22 Kasım 2011  Saat 18.00’da Adana Tabip odası toplantı salonunda toplanmıştır.

Adana-Osmaniye Tabip Odası’nın çağrısıyla toplanan meclise Adana-Osmaniye Tabip odası, Adana Eczacı Odası, SES Adana Şubesi , Türk-Sağlık Sen Adana Şubesi , Devrimci Sağlık-İş Adana Şubesi, Pratisyen Hekim Derneği Adana Şubesi katılmıştır.

Toplantı, Adana-Osmaniye Tabip odası Başkanı Dr. Resmiye Kaya’nın konuyla ilgili kısa bir açış konuşmasından sonra Meclis Başkanlığına Dr. Ömer Eşki ve yardımcılığına da SES  Adana Şubesi Başkanı Muzaffer Yüksel’in önerilmesi oy birliği ile kabul edildi ve toplantıya geçildi.

Meclis Başkanı Dr. Ömer Eşki 663 sayılı Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  ile ilgili sağlık emekçilerinin nasıl etkileneceğini belirten kısa bir konuşmasından sonra Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hakkında Dr. Nuh Demirpas sunu yapmıştır.

Sunu bitiminden sonra KHK hakkında lehte söz hakkı isteyen hiç kimsenin olmadığı Adana Sağlıkçılar Meclisinde söz alan çok sayıda konuşmacı KHK hakkındaki aleyhte görüşlerini bildirmişlerdir.
– Sağlıkta özelleştirmenin son adımı olan 663 sayılı KHK’nın sağlık çalışanları tarafından hiçbir biçimde kabul edilemeyeceği,
– Hangi meslek örgütü veya sendikaya üye olursa olsun bütün sağlık çalışanlarının mücadeleye dahil edilmesi ve toplantıların daha sık yapılması,
– Toplantıya katılamayan  sendika,dernek ve odaların tekrar aranıp bu meclisle birlikte mücadeleye katılıp katılmayacaklarının sorulmasına,
–  Sağlık çalışanları ve toplumun 663 sayılı KHK’nın getirdiği kayıplar, sağlık alanında yol açacağı tahribat konusunda bilgilendirilmesi için yoğun bir çalışma yürütülmesi,
– KHK’nın getirdikleri/götürdüklerinin toplumla ve çalışanlarla paylaşılması için çok sayıda yazılı ve görsel materyal (broşür, el ilanı, kitapçık) hazırlanması ve dağıtılması,
– KHK hakkında sunumun sağlık kuruluşlarında yapılması,
– Sağlık Hakkı Meclislerinin oluşturulması,
– Adana Sağlıkçılar Meclisi için yürütme kurulu oluşturulmasına, (Dr.Nuh Demirpas, Mustafa Hotlar, Muzaffer Yüksel, Arif Dağlı, Eczacı Tuba Deveci, Dr..Ahmet Batu)
– Eylem ve etkinliklerin Adana Sağlıkçılar Meclisi adına yapılmasına ve bu meclisin bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmasına,
– TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin Adana İl Başkanlıklarının Adana Sağlıkçılar Meclisi olarak ziyaret edilmesi ve konu hakkında bilgi verilmesine,
Adana Sağlıkçılar  Meclisi Sekretaryasının Adana Tabip odası tarafından yapılmasına,
– 30 Kasım 2011 Çarşamba günü Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Feride Aksu Tanık’ın   Balcalı hastanesi Hipokrat salonunda saat 12.00’da ve aynı gün saat 17.00’da da Çukurova Devlet Hastanesi toplantı salonunda KHK ile ilgili yapacağı konuşmaların Adana Sağlıkçılar Meclisi’nde bulunan tüm sendika, dernek ve odalara duyurusunun yapılmasına ve üyelerin katılımının sağlanması için çaba harcanması,
– Meclisin teşkilatlanmasını işyerlerinde yapmak gerektiği,
– KHK’ya karşı üretimden gelen gücün kullanılıp kesintisiz grev de dahil sonuna kadar hep birlikte mücadele edilmesi ve grevin de şubat ve mart aylarında daha anlamlı olabileceği önerileri tutanak altına alınmıştır..
Konuşmalardan sonra oylamaya geçildi.
Yapılan oylamada, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname oybirliğiyle reddedilerek sağlık çalışanları için “YOK HÜKMÜNDE” olduğuna karar verildi.
Kamuoyuna duyururuz.

ADANA SAĞLIKÇILAR MECLİSİ
DİVAN HEYETİ

 

s.m.1

 

s.m.2

s.m.3