Adana Tabip Odası Çevre Konusundaki Mücadelesine Devam Ediyor

Adana Tabip Odası Çevre Konusundaki Mücadelesine Devam Ediyor

Sayın Prof. Dr. Neslihan Önenli Mungan,

Sağlık ve Çevre Birliği HEAL’in Direktör Yardımcısı olarak, kuruluşumuzun “İletişim Kiti – İskenderun Körfezi’nde Kömürden Elektrik Üretimi ve Sağlık” adlı yeni yayınının hazırlanmasına ve kamuoyuyla paylaşılması ve konunun bilim insanları ile tartışılması amacıyla düzenlediğimiz toplantıya Adana Tabip Odası olarak verdiğiniz katkılardan dolayı için teşekkür etmek üzere yazıyorum.

İletişim kitimiz, Körfez bölgesi halkına yeni kömürlü termik santrallerin yapımını durdurmaya yönelik çabalarında, sağlıklı bir enerji geleceği kurmaya ve sağlıklı nesiller yetiştirmeye yönelik çalışmalarında destek olmayı amaçlıyor.

Toplantımız ve yayınımız hakkında ulusal ve yerel basında çıkan haberleri ekte sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.

Bu çalışmaya katkı vererek, mesajımızı kamuoyuna, karar vericilere ve özellikle herkes için temiz hava ve herkes için sağlık hedeflerinin başarılmasında özel bir öneme sahip sağlıkçılara ulaştırmamıza destek olduğunuz için teşekkür ederiz.

Kuruluşlarımız arasında sağlık ve çevre alanındaki, özellikle başta İskenderun Körfezi’nde olmak üzere hava kirliliğinin önlenmesi ve sağlıklı bir enerji geleceği kurulmasına yönelik bu etkin işbirliğimizi ve iletişimizi devam ettireceğimizi umut ediyoruz.
Saygılarımla,
Anne Stauffer
Sağlık ve Çevre Birliği HEAL
Direktör Yardımcısı

 

07.03.2016 Thank you letter TTB Adana

07.03.2016 Media coverage launch of Iskenderun Bay toolkit