Aile hekimlerinden istenen GGK savunmaları derhal geri çekilmelidir

Aile hekimlerinden istenen GGK savunmaları derhal geri çekilmelidir

Sayın Üyemiz;

Adana Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu, bir süredir Adana’da çalışan Aile Hekimleri kanser tarama testleri nedeniyle soruşturma geçirmektedir. Gaitada Gizli Kan (GGK)  tarama testlerinin yapılmasını şart koşan Adana Halk Sağlığı Müdürlüğü her hekime belirli kotalar vererek her ay o sayıda testin yapılmasını zorunlu kılmıştır.
Gerek Halkımızın sosyo kültürel durumu, Aile Hekimlerinin iş yükünü aşırı derecede artışını  yanı sıra Adana gibi sıcak bir bölgede halkın yaz aylarında yaylalara ve yazlıklara gitmesi nedeniyle Halk Sağlığı Müdürlüğünün verdiği sayılara ulaşılamamıştır.

Testlerin yaptırılmasının önündeki en büyük engel vatandaşlarımızın bu işe sıcak bakmamasıdır. Ayrıca Sağlık Çalışanlarının ısrarlarına rağmen önemli bir grup hasta ikna edilememektedir. Bir grup hasta ise gaita tetkiki gibi bir konuda utangaç ve çekingen davranmaktadır. Testin anlatıldığı hastaların bir kısmı ben bunu yapamam diye tekrar iade etmektedir.
Üstelik bu testlerin yapılmasının önündeki onlarca engele bir yenisi daha eklenmiştir. Adana Halk Sağlığı Müdürlüğü yetkililerince Gaitada Gizli Kan testlerini Eczaneler de vatandaşlara dağıtılması na başlanmıştır.. Kanser taraması gibi ciddi bir olayın müdürlük tarafından  bu şekilde yürütülmesi bilimsel olarak ta dayanaksız olduğu kanaatindeyiz.  Diğer taraftan Aile Hekimlerine her ay konan GGK test kotası hastalar tarafından “bize eczane tarafından verildi, biz bu testi yaptık” denilmesi nedeniyle tamamlanamamaktadır.

Bu testin bilimsellik tartışmaları bir yana, Adana Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından bu şekilde yaptırılması doğru değildir. Adana Halk Sağlığı Müdürlüğü, aile hekimleri ile hasta arasına yaptığı bu uygulama ile teması azaltmakta ve sonra da aile hekimlerinden “bu testi hedefinizden az yaptınız” diye savunma istemekte cezalar önermektedir. Adana’daki yüzlerce aile hekiminden kendi kontenjanından az kanser tarama testinin yapıldığı için istenen savunmalar haksızdır.
Ayrıca, bu şekilde yapılan kanser tarama testinin halkta gereksiz paniğe yol açabileceğini unutulmamalıdır. Tarama testlerinin bu şekilde uygulanması kabul edilebilir değildir dolayısıyla bu yanlıştan derhal dönülmelidir. Halk Sağlığı  Müdürlüğü’nün Aile Hekimlerinin çalışma şartları ve şikayetlerine eğilmek yerine kota doldurmaya ve cezalandırmaya yönelik tavrından artık vaz geçmesi gerekir. Yüzlerce hekimden istenen savunma ile aile hekimlerinin çalışma moral ve motivasyonlarının kaybolacağını da hatırlatmak gerekir. Gaitada Gizli Kan kanser tarama testlerinin hedeften az yapıldığı iddiası ile aile hekimlerinden istenen savunmalar derhal geri çekilmelidir.

Adana Tabip Odası
Aile Hekimliği Komisyonu