“Dikkat Eksikliği Tedavisinde Güncel Gelişmeler” konulu toplantı hk.

Sayın Üyemiz,

Psikiyatri Uzmanı Dr.R.Sabri Yurdakul tarafından “Dikkat Eksikliği Tedavisinde Güncel Gelişmeler” konulu toplantı düzenlenecektir.

Tüm hekim arkadaşların katılımı önemle olmakla birlikte özellikle Aile Hekimlerinin ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı hekim arkadaşların katkısı rica olunur.

Saygılarımla,

Tarih : 15 Kasım 2012 Perşembe
Saat : 18:00
Yer: Adana Tabip Odası Toplantı Salonu

Dr.Ali İhsan ÖKTEN
Başkan