GÜNEY İLLERİ TABİP ODALARI TOPLANTISI 8 EYLÜL PERŞEMBE GÜNÜ YAPILACAKTIR.

Değerli Meslektaşlarım,

26 Ağustos 2011 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname’nin hekimlerle ilgili maddelerinin öncelikle görüşüleceği Güney İlleri Tabip Odaları toplantısı TTB  Merkez Konseyi üyesi Dr.Hüseyin Demirdüzen’in katılımı ile  8 Eylül 2011 Perşembe günü Adana Tabip Odası toplantı salonunda saat 18.00’da yapılacaktır. 
Katılımınız konusundabilgilerinize sevgi ve saygılarımızla çalışmalarınızda başarılar dileriz.
 
    Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
     Genel Sekreteri