İmza Kampanyası: Adana Hekimevi Kapatılmasın!

İmza Kampanyası: Adana Hekimevi Kapatılmasın!

Arkadaşlar kampanyayı ATO olarak bugün başlattık. Yerini genel sekreterlik idari binası yapmayı planlıyorlardı. Genel sekretere şiddetle karşı olduğumuzu belirttim. Mecliste soru önergesi verildi. Ancak hekim veya değil hepinizin desteğine çok ciddi ihtiyacımız var Lütfen imzalayalım ve yayalım.

ADANA HEKİMEVİ KAPATILMASIN! – Kampanyayı İmzala…

Dr.H.Neslihan ÖNENLİ MUNGAN
Başkan