Üzgünüz, Öfkeliyiz, Yastayız ve İsyandayız!

Üzgünüz, Öfkeliyiz, Yastayız ve İsyandayız!

ÖLEN ARKADAŞLARIMIZI ANMAK, FAŞİST KATLİAMI PROTESTO ETMEK İÇİN YARINDAN İTİBAREN YASTAYIZ 12-13 EKİM GÜNLERİ BÜTÜN TÜRKİYE’DE GREVDEYİZ!