“HEKİMLERE VE SAĞLIK ÇALIŞANLARA SALDIRMAKLA SAĞLIK SORUNU ÇÖZÜLMEZ! konferansı 12 Ekim 2011 çarşamba günü düzenlenecektir.

Değerli Meslektaşlarım,
 
Sağlıkta Dönüşüm Programı denilen “Sağlığın Piyasalaştırılması” sürecinde sağlık sisteminde  oluşan olumsuzlukların sorumlusu olarak siyasiler tarafından hedef gösterilen “Biz hekimler ve sağlık çalışanları” gün geçmiyor ki; saldırıya uğramayalım.
 
Bu nedenle biz hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin ortaya çıkış sürecini ve kriz anını değerlendirmeyi, bu süreçleri doğru yönetebilme açısından bilgi ve beceri kazanma açısından “HEKİMLERE VE SAĞLIK ÇALIŞANLARA SALDIRMAKLA SAĞLIK SORUNU ÇÖZÜLMEZ! Konulu konferans 12 Ekim 2011  Çarşamba günü saat 18.00’da Adana Tabip Odası toplantı salonunda düzenlenecektir.
 
Konferansta, gündemde konu olan sunuyu Adana-Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr. Resmiye Kaya sunacaktır. 

Konferansa, Adana-Osmaniye Tabip Odası Hukuk danışmanı Avukat Ebru Atıcı Sevindik, hukuksal yönden neler yapılabileceğini, ayrıca Adana Devlet Hastanesi’nde acil görevi sırasında saldırıya uğrayan arkadaşımız Dr. Fulya Kaya’ da katılacak ve saldırı anı ile ilgili düşüncelerini aktaracaktır.
 
Katılımınız konusunda bilgilerinize sevgi ve saygılarımızla, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
 
      Dr. Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
        Genel Sekreteri