TTB ”Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamında Siyasi Parti Ziyaretlerine Başladı

TTB ”Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamında Siyasi Parti Ziyaretlerine Başladı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), “Emek Bizim Söz Bizim” diyerek başlattığı yeni mücadele süreci kapsamında siyasi parti ziyaretlerine başladı.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut ve Merkez Konseyi üyesi Doç. Dr. Deniz Erdoğdu; 8 Kasım 2021 günü Emek Partisi (EMEP), Türkiye Komünist Partisi (TKP), Saadet Partisi ve Gelecek Partisi’nin merkez yürütme kurullarının üyeleriyle bir araya geldi.

Hekimler başta olmak üzere sağlık çalışanlarının çalışma koşullarındaki, özlük haklarındaki, ücretlerindeki sorunların aktarıldığı görüşmelerde, COVID-19 pandemisiyle birlikte tüm bu sorunların daha da ağırlaştığının altı çizildi, sağlık çalışanlarının ve halkın sağlığını önceleyen bir sağlık sisteminin inşası için çabalamanın gerekliliği vurgulandı. Eylem süreci kapsamında il tabip odaları yöneticilerinin de katılımıyla yapılan hekim buluşmalarının da dile getirildiği görüşmelerde, 23 Kasım’da İstanbul’dan “Beyaz Yürüyüş” ile başlayıp 27 Kasım’da Ankara’da “Beyaz Forum” ile noktalanacak eylem programına dair bilgilendirme yaptı. Siyasi parti yöneticileri de TTB’nin dile getirdiği taleplere destek verdiklerini ifade etti.