TTB Hekim Buluşmaları Kırklareli, Ankara ve Kocaeli’de Devam Etti

TTB Hekim Buluşmaları Kırklareli, Ankara ve Kocaeli’de Devam Etti

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) “Emek Bizim Söz Bizim” diyerek başlattığı yeni mücadele süreci kapsamındaki hekim buluşmaları devam ediyor.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Merkez Konseyi üyesi Dr. Çiğdem Arslan ve Kırklareli Tabip Odası yöneticileri, 19 Ekim 2021 günü Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki hekimler ile bir araya geldi. Daha sonra ise aile sağlığı merkezlerindeki sağlık çalışanları ziyaret edildi. Ziyaretlerin ardından tabip odasında hekimler ile sağlık emek-meslek örgütlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile buluşuldu.

TTB Merkez Konseyi üyeleri Doç. Dr. Deniz Erdoğdu, Dr. Kazım Doğan Eroğulları ve Dr. Alican Bahadır ile Ankara Tabip Odası yöneticileri, 18 Ekim 2021 günü Ankara’da hastane ve aile sağlığı merkezlerini ziyaret ederek hekimlerle buluştu.

Dr. Kazım Doğan Eroğulları ve Dr. Alican Bahadır, 19 Ekim 2021 günü ise Kocaeli Tabip Odası yöneticileri ile birlikte ziyaretlerini sürdürdü. Ziyaretler kapsamında Kocaeli Devlet Hastanesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, SEKA Devlet Hastanesi, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi ve aile sağlığı merkezlerindeki hekimler ile bir araya gelindi. Ziyaretlerin ardından Kocaeli Tabip Odası’nda hekimlerle buluşuldu.

TTB Merkez Konseyi üyeleri, ziyaretlerde iletilen talepleri 23 Kasım günü başlayacak Beyaz Yürüyüş ile Ankara’ya taşıyacak.