Aylık Arşiv: Kasım 2021

“Beyaz Yürüyüş” İkinci Gününde Kocaeli’deydi: Haklarımızı Alana, Sağlıklı Bir Türkiye Yaratana Kadar Mücadele Edeceğiz!

Türk Tabipleri Birliği (TTB), “Emek Bizim, Söz Bizim” başlıklı mücadele programı kapsamındaki “Beyaz Yürüyüş”ünün ikinci gününde 24 Kasım 2021 günü Kocaeli’deydi. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde karşılanan yürüyüş kolu, mücadele sürecinin altıncı haftasındaki “Haklarımızda ve sağlık mücadelesinde yan yana, omuz omuzayız!” başlıklı basın açıklamasına katıldı. Açıklamada “Emek bizim söz bizim, bekle bizi Ankara”, “Herkese eşit, ücretsiz sağlık”, “Sağlık haktır satılamaz”, “Sağlıkta şiddet ...
Devamını Oku »

TTB ve Tabip Odalarının Eylemlerinde Altıncı Hafta: Haklarımızda ve Sağlık Mücadelesinde Yan Yana Omuz Omuzayız!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve tabip odaları, “Emek bizim, söz bizim” başlıklı eylem sürecinin altıncı haftası kapsamında, sağlık hizmetlerinin toplumcu bir anlayışla yeniden inşası için 24 Kasım 2021 günü birçok ilde işyerlerinde ve tabip odalarında basın açıklamaları düzenledi. “Beyaz Yürüyüş” heyeti ise yürüyüşün ikinci gününde Kocaeli’de Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki basın açıklamasına katılım sağladı. Basın açıklamasında konuşan TTB ...
Devamını Oku »

Sorumluları Göreve Davet Ediyoruz! Giresun’da Bilinçsizlik ve Kȃr Hırsının Yarattığı Felaketin Sağlığımıza Daha Fazla Zarar Vermesi Engellenmelidir!

Giresun’un bağlı Şebinkarahisar ilçesinde Nesko Madencilik AŞ’ye ait kurşun-çinko-bakır maden ocaklarında kullanılan siyanür atıklarının ve Giresun’un diğer ilçelerindeki madenlerin atıklarının da taşınarak depolandığı flotasyon tesislerindeki havuzlar 18 Kasım 2021 günü patlamıştır. Patlamayla birlikte, cevher zenginleştirmede kullanılan kimyasal maddelerle kirlenmiş çamur, tesisin çevresinde bulunan dereye karışmış, derenin etrafında bulunan Yedikardeş köyüne ait bahçeleri kullanılamaz hale getirerek, Kelkit Çayı üzerinde bulunan Kılıçkaya Barajı’na ulaşmıştır. Bugüne kadar ...
Devamını Oku »

Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı Bütçe Önerisi Yeniden Düzenlenmelidir

Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı Bütçe Önerisi Yeniden Düzenlenmelidir Haziran 2018 genel seçimleri sonrasında uygulamaya giren partili cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan bütçe önerilerinin dördüncüsü, “2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi”, 15 Ekim 2021 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Bütçe teklifinde gelir olarak, 1 trilyon 449 milyar TL gösterilmesine karşın, giderlerin toplamı 1 trilyon 751 milyar TL. Cumhurbaşkanlığı’nın ...
Devamını Oku »

TTB’den Asistan Hekimlerin Sorunlarına Dair Değerlendirme

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ile Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu, asistan hekimlerin sorunlarına ilişkin 17 Kasım 2021 günü çevrimiçi bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında söz alan TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, eğitim-araştırma ve üniversite hastanelerinde işgücünün tamamen asistan hekimler üzerinden yürütüldüğüne dikkat çekti. “Rümeysa arkadaşımızın ölümü sonrası gösterilen ortak tepki, bakanlığı nöbet ...
Devamını Oku »

TTB’nin İstanbul Sözleşmesi’nin Feshine Karşı Açtığı Davada Yürütmeyi Durdurma Talebi Oyçokluğu ile Reddedildi

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) kamuoyunda “İstanbul Sözleşmesi” olarak bilinen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ni fesheden 19 Mart 2021 tarihli ve 3718 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin iptali için açtığı davada; demokrasi ve kadın mücadelesi adına kabul edilemez bir karar çıktı. Danıştay 10. Dairesi, Anayasa Mahkemesi’ne başvuru ve yürütmenin durdurulması taleplerini oyçokluğu ile ...
Devamını Oku »

İyi Hekimlik Kazandı, Dr. Şeyhmus Gökalp Beraat Etti

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu üyesi ve 2014-2018 dönemi Merkez Konseyi üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp, asılsız ve delilsiz suçlamalarla yargılandığı ve 23 Kasım 2020’de tutuklanıp 10 Şubat 2021’de tahliye edildiği davanın karar duruşmasında beraat etti. Duruşmayı TTB Merkez Konseyi, TTB Yüksek Onur Kurulu ve TTB Etik Kurulu’nun mevcut ve geçmiş dönemlerdeki üyeleri, birçok ilden tabip odalarının başkanları ve ...
Devamını Oku »

Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Menteş, “Şiddet doğuran sağlık sisteminde, güvensiz işyerlerinde çalışmak istemiyoruz”

Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş, Tabip Odası’nda yaptığı basın açıklamasında “Dr. Aynur Dağdemir’i anıyoruz, Sağlıkta şiddete karşı etkin yasa ve güvenli işyerleri istiyoruz” dedi.   Hiçbir kamu kurumuna hatta alışveriş merkezlerine kontrolsüz girilemezken hastanelere akla gelebilecek her türlü zarar verici alet ile girilebilmesini kabul etmediklerinin de altını çize Başkan Uzm. Dr. Menteş, “Klinikler, yoğun bakımlar, acil servisler, ...
Devamını Oku »

TTB ve KESK: ‘Ret’leri Reddediyoruz, Barışa Sahip Çıkıyoruz!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından Barış Akademisyenleri’nin başvurularına ret kararı verilmesi ile ilgili olarak “Retleri reddediyoruz, barışa sahip çıkıyoruz” başlığıyla 16 Kasım 2021 günü Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenledi. Basın açıklamasına TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, KESK eş genel başkanları Şükran Kablan Yeşil ve ...
Devamını Oku »

DİSK-KESK-TMMOB-TTB: Emekten, Halktan Yana Bütçe İçin Omuz Omuza!

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB), 14 Kasım 2021 günü Ankara Anıtpark’ta “Geçinemiyoruz: Emekten, Halktan Yana Bütçe İçin Omuz Omuza” başlıklı bir basın açıklaması düzenledi. Demokratik kitle örgütlerinin ve siyasi partilerin de destek verdiği basın açıklamasında “Halk için bütçe”, “Vergide adalet”, “İnsanca yaşayacak ...
Devamını Oku »