Günlük Arşiv: 15 Aralık 2021

Sağlık Emekçilerinin G(ö)REV Eylemi Dört Bir Yanda Devam Ediyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş) ile Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası’nın çağrısıyla sağlık emekçileri, özlük hakları ile ilgili düzenleme içeren yasa tasarısının iktidar tarafından Meclis içtüzüğüne aykırı biçimde geri çekilmesi üzerine G(ö)REV eylemine gidiyor ve iş bırakıyor.     Devamını Oku »

Hekimler Bir Gün İş Bıraktı. Vatandaş Hastaneye Gitmedi

Türk Tabipleri Birliği (TTB)’nin aldığı karar gereği tüm Türkiye’de doktorlar bir gün hasta bakmayarak, iş bıraktı. Adana Şehir Hastanesi önünde toplanan hekim ve sağlık çalışanları adına konuşan Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş, yetkililere seslenerek “Halka bizi hedef göstermekten ve sağlık çalışanları arasındaki iç barışı bozmaktan uzak durun” dedi.   OYALAMA DEĞİL HAKKIMIZI İSTİYORUZ Türk Tabipleri Birliği (TTB) ... Devamını Oku »