“Beyaz Nöbet” Başladı: Hakkımız Olanı Alana Kadar Mücadeleye Devam!

“Beyaz Nöbet” Başladı: Hakkımız Olanı Alana Kadar Mücadeleye Devam!

Hekimlerin ekonomik ve özlük haklarında düzenleme içeren yasa tasarısının geri çekilmesine ve ocak ayında görüşüleceği söylenmesine karşın hâlâ görüşülmemesine karşı 4 Şubat’a kadar devam edecek “Beyaz Nöbet”, 26 Ocak 2022 günü Türk Tabipleri Birliği (TTB) önünde ve eş zamanlı olarak illerde düzenlenen basın açıklamasıyla başladı.

Basın açıklamasında ilk sözü TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı aldı. Sağlık sisteminin ne toplumun sağlık hakkını karşılayabildiğini ne de sağlık emekçilerinin insanca yaşayabileceği, güvenceli bir çalışma alanı sunabildiğini belirten Korur Fincancı, TTB’nin de bu nedenle hem hekimlerin ve sağlık emekçilerinin hem de toplumun hakları için yürüttüğü “Emek Bizim, Söz Bizim” sloganıyla bir eylem süreci yürüttüğünü hatırlattı. Korur Fincancı sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz bu mücadeleden vazgeçmeyiz. Biz zamanında ‘Bir yemin ettik ki, dönemem’ diyenleriz. Biz yeminlerinden dönmeyenleriz. Biz haklarımızı alana kadar mücadelede ısrarcı olacağımızı hatırlatıyor, TTB’de ve tüm illerde nöbete başlıyoruz. Nöbetimiz yankı bulmazsa, 8 Şubat’ta son kez tek günlük G(ö)REV’de olacağız.”

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Eş Genel Başkanı Hüsnü Yıldırım ve Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası üyesi Reyhan Karadeli, sağlık alanında yaşanan sorunları ve buna karşı taleplerini dile getiren konuşmalar yaptı. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, Halkların Demokratik Partisi Kocaeli Milletvekili Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir ve Ankara İl Başkanı Dr. Atila Ilıman ile Sol Parti Başkanlar Kurulu üyesi İlknur Başer de bu hak mücadelesinde TTB ve tüm sağlık emek-meslek örgütleriyle dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Doğan Kazım Eroğulları tarafından okunan basın açıklaması ise şöyle:

Emek Bizim Söz Bizim
Hakkımız Olanı Almak İçin Beyaz Nöbetteyiz!

Türk Tabipleri Birliği olarak ekim ayından bu yana eylem sürecindeyiz. Çünkü ekonomik ve özlük haklarımız her geçen yıl gasp ediliyor, çalışma koşullarımız her geçen gün kötüleşiyor, çalışma ortamlarımızda şiddet, her geçen gün can yakıcı şekilde artıyor. Pandeminin tüm yükünü çeken, en çok hastalanan biz olmamıza rağmen, COVID-19 meslek hastalığı yasası çıkarılmıyor; kamuda veya özelde tükenmişlik her geçen gün artıyor; aile hekimlerine ceza yönetmeliği getiriliyor; mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitiminde ciddi niteliksel sorunlar yaşanıyor. Sorunlarımızı “Emek Bizim, Söz Bizim” mücadele programımız kapsamında sağlık kurumlarında, alanlarda, kasım ayında İstanbul’dan Ankara’ya gerçekleştirdiğimiz “BEYAZ YÜRÜYÜŞ”te ve Ankara’da “BEYAZ FORUM”da açığa koyduk, taleplerimizi dillendirdik.

Bu mücadelemiz sonrası Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanı kameraların önünde hekim gelirlerinde düzenleme yapılacağını açıkladılar. Ardından taleplerimizi karşılamasa, eşitsiz ve yetersiz de olsa hekimlerin ücretlerinde iyileştirme getiren bir teklif bütün siyasi partilerin oylarıyla aralık ayı başında Meclis’ten geçti ancak düzenleme komisyona getirildi ve iktidar milletvekillerinin önerisi ile tamamen geri çekildi. Yapılacak zam bir yana, tasarının görüşülme şekli ve geri çekilmesinde bu kadar özensiz söz kurulmasına 15 Aralık’ta bütün Türkiye’de, bütün sağlık kurumlarında yaptığımız G(ö)REV eylemi ile tepki verdik. O gün gücümüzü tüm Türkiye’de tüm sağlık birimlerinde gösterdik. G(Ö)REV günü bunun uyarı olduğunu ve tasarının Meclis’e bir an önce getirilmesi gerektiğini söyledik.

Sağlık emekçilerinin özlük haklarıyla ilgili yapılacak düzenlemenin ocak ayında Meclis gündemine getirileceği belirtilmesine rağmen bu konuda herhangi bir gelişme olmamış; ocak ayının sonuna gelmemize rağmen hâlâ Meclis’te gündeme alınmamıştır. Emeğimiz adeta oyalama taktiği ile alay konusu olmaktadır. Buna izin vermeyeceğiz. Her gün gelen zam haberleri sonrası daha da yoksullaşıyorken oyalamalarınıza göz yummayacağız. Biliyoruz unutturma, vazgeçirme politikası uygulanmaya çalışılıyor ama biz ki umudu bilen, direnmeyi bilen bir mesleğin mensuplarıyız asla vazgeçmeyeceğiz.

Tüm sağlık kurumlarının bahçelerini yeniden beyaza boyayacağız, hekimlerin gücünü, birliğini bizi duymayan kulaklara duyuracak, görmeyen gözlere bir kez daha göstereceğiz.

Kararlılığımızı, vazgeçmeyeceğimizi, haklarımızı alana kadar eylemlerimize devam edeceğimizi herkes bilmelidir. Bugün haklarımız; kendimizin ve ülkemizin geleceği için ayaktayız. Tasarının Meclis’e getirilmesi ve taleplerimizin karşılanması için NÖBET’E başlıyoruz. Bugün başlatacağımız BEYAZ NÖBET eylemi Meclis’in açık olduğu tüm günler devam edecek. Ülkenin dört bir yanından tabip odası yöneticilerimiz Türk Tabipleri Birliği’ne gelerek nöbet eylemini dönüşümlü olarak devam ettirecek. Tüm hekimler/sağlık emekçileri, tıp öğrencileri kendi sağlık meclislerini kurarak nöbet eylemimizde tartışacak ve sözünü kuracak. 4 Şubat’a kadar tasarının Meclis’e getirilmesi için Beyaz Nöbet’teyiz. Tasarının gelmemesi ve taleplerimizin karşılanmaması halinde 8 ŞUBAT Salı günü G(Ö)REV’de olacağımızı şimdiden duyuruyoruz. Bilinmelidir ki özlük haklarımızın Meclis’e getirilmesi için son, tek günlük G(ö)REV’imiz olacak. Öncelikli/acil taleplerimiz başta olmak üzere tüm haklarımızı alana kadar mücadelemiz ve G(ö)REV eylemlerimiz büyüterek devam edeceğiz.

EMEK BİZİM SÖZ BİZİM!