İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kursunun Ertelenmesi Nedeniyle Özür Dileriz

Değerli Meslektaşlarım,

Adana Tabip Odamız tarafından İşçi Sağlığı ve İşyeri hekimliği kursunun eylül ayı içinde Adana da düzenleneceği bilgisi sizlere duyurulmuştu.
Ancak İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile işyeri hekimliği hizmetlerinin, çalışanların üretim alanından çıkartılarak Bakanlığın onay vereceği firmalar kanalıyla dışarıdan satın alınmasının yanı sıra, iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan personelin eğitimlerinin Bakanlığın uygun göreceği kurum ve özel şirketler tarafından verilmesinin sağlanmasına yönelik düzenlemeler de içeren 6009 sayılı Torba Yasa, 1 Ağustos 2010 tarih ve 27659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yıllardır Üniversitelerle ortaklaşa Türk Tabipleri Birliği nin düzenlemiş oldukları İşçi sağlığı ve işyeri hekimliği kursları, Bakanlığın uygun göreceği firmalara ve özel şirketlere peşkeş çekilmeye çalışılmaktadır ve sermayeden, hükümetlerden bağımsız olan meslek örgütümüz “Türk Tabipleri Birliği ” devre dışı bırakılmak istenmektedir.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi nin hazırlamış olduğu Anayasa ya aykırılık içeren  dosya,  Cumhuriyet Halk Partisi ne verilmiş olup, 6009 sayılı Torba Yasa nın kimi hükümlerinin iptali istemiyle 28 Eylül 2010 Salı günü Anayasa Mahkemesi ne başvurulmuştu.Bu yüzden şu anda eğitim programlarının durumu belirsizliğini koruduğundan, Adana Tabip Odası olarak işyeri hekimliği kurslarını bir süre veremeyeceğimizi belirtir, böyle bir durumun oluşmasından dolayı özür dileriz.
 
Anayasa Mahkemesi süreci tamamlandıktan sonra ortaya çıkacak duruma göre tekrar durum değerlendirilmesi yapılacaktır.
 
Bilgilerinize sevgi ve saygılarımla,
 
Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
Genel Sekreteri