Halk Sağlığı Müdürü Dr. Alper Acil’e Ziyaret

Halk Sağlığı Müdürü Dr. Alper Acil’e Ziyaret

Sayın Üyemiz,

6 Nisan 2017 tarihinde İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Alper Acil ile Adana Tabip Odası heyeti, Başkan Dr. Ali İhsan Ökten, Dr. Yaşar Ulutaş ve Dr. Erhan Özeren bir görüşmede bulundular. Bu görüşmede birinci basamak sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ile mücadele konusunda beyaz kot uygulamaları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Bu uygulamada beyaz kod un kolluk güçleri ile koordineli olmasının hayati öneme sahip olduğu ve sağlıkta şiddet konusunda ortak bir tepki olması gerektiği dile getirildi. Doğankent sağlık istasyonunda Toplum Sağlığı Merkezi hekimleri tarafından yürütülen nöbet uygulamasının, hekimlere dayattırıldığı, görevlendirme yazısı olmadan görevlendirmelerde bulunulduğu yönünde bilgiler geldiği ifade edildi. Bu sağlık istasyonunun Halkın Sağlığı için gereken donanımlara sahip olmadığı, gerekli donanımlara sahip olunca buralara norm kadrolar verilerek atama yapılması ve hizmetin bu şekilde yürütülmesinin daha doğru olacağı düşüncesi iletildi. Ayrıca aile hekimliği sisteminde yeni geçilen USS veri sisteminin iyi çalışmadığını hekimlerin buraya yollanan verileri gönderemedikleri veya başkası tarafından yollanan kendi hastalarına ait bilgilere ulaşamadıklarını dile getirildi. EBYS sisteminin yavaş çalıştığı, zaman zaman devre dışı kaldığı, evrak göndermenin çok uzun zaman aldığı dile getirildi. Bu konularda çözüm istendi. Bir diğer konu olarak; Bakanlık genelgesine rağmen aile hekimlerinden her ay 8-10 çeşit evrak istendiği günlük iş yükü içerisinde bu işin angaryadan farklı bir şey olmadığı ifade edildi. Performans itiraz komisyonunda Adana Tabip Odası hekimlerini temsilen bir temsilci bulunmasının yönetmeliklere uygun olduğu ifade edildi. Bu konuda müdürlükten bir adım atmasının beklendiği söylendi. Bunun dışında dostane bir havada geçen görüşmede gerek Halk Sağlığı müdürü Dr. Alper Acil gerekse Adana Tabip Odası başkanı Dr. Ali İhsan Ökten Hekim sorunları karşısında özellikle şiddet karşısında beraber hareket etmeyi sürekli istişare içinde olup fikir alışverişinde bulunma kararlılıklarını ifade ettiler.