Dr.Hüseyin Ağır’ı Anma ve Basın Açıklaması

Dr.Hüseyin Ağır’ı Anma ve Basın Açıklaması

Dr. Hüseyin Ağır’ın Öldürülmesine Ortak Tepki

Adana Tabip Odasında bir araya gelen Adana Tabip Odası, SES ve Genel Sağlık-İş Sendikası yönetici ve üyeleri hekim ve sağlık çalışanlarının öldürülmesine, sözel ve fiziksel şiddete maruz kalmasına tepki göstererek Sağlıkta Şiddet Yasasının acil çıkması gerekir dediler.

SAĞLIK ÇALIŞANINA ŞİDDET VE ÖLÜM DUR DURAK BİLMİYOR
Kurumlar adına okuduğu basın açıklamasında sağlık çalışanına şiddet ve ölümün dur durak bilmediğini söyleyen Adana Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, “ Aksaray’ın Eskil ilçesi Bozcamahmut köyü Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışan aile hekimi Dr. Hüseyin Ağır, görevi başında daha önce aynı ASM’de çalışan hemşirenin emekli polis eşi tarafından 29 Mart 2017 tarihinde kurşunlanarak öldürüldü. İkisi küçük yaşta, biri henüz doğmamış çocukları babasız kaldı. Aile Sağlığı Merkezlerinde, iş güvencesinden yoksun, sözleşmeli, performans kriterlerine dayalı, güvenliksiz ortamlarda hizmet vermeye çalışan sağlık emekçileri, dayanışmanın, dostluğun, paylaşımın, iş barışının yok edildiği, rekabete dayalı sistemde maalesef hayatları pahasına çalışmaya devam etmek zorunda kalıyorlar” dedi.

ŞİDDET VE ÖLÜMLERE ALIŞMAYACAĞIZ
Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, “Türk Tabipleri Birliği olarak 14 Mart haftası boyunca “Sağlıkta Şiddet Sona Ersin”, “Çalışırken ölmek de, öldürülmek de istemiyoruz!” diye taleplerimizi dile getirerek sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin boyutlarını paylaşmış ve Türk Ceza Kanunu’na bu konu ile ilgili bir madde eklenmesini içeren “Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı” önerisini TBMM’de yaptığımız bir basın açıklaması ile kamuoyuna duyurmuştuk. Maalesef, 2012 yılında Dr. Ersin Arslan, 2015 yılında Dr. Kamil Furtun ve Dr. Aynur Dağdemir’i çalıştıkları sağlık ortamında uğradıkları saldırı nedeniyle, 2012 yılında Dr. Melike Erdem’i ise SABİM hattı üzerinden oluşturulan şiddetin yoğun psikolojik baskısı sonucu ve son olarak 2017 yılı Mart ayı başında Dr. Metin Güneş’i otomobili ile seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonrasında kaybetmenin acısı henüz dinmemişken, Dr. Hüseyin Ağır’ı silahlı bir saldırı sonucu kaybettik. Dr. Hüseyin Ağır’ı kaybettiğimiz gün, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan Dr. Mustafa Erdem’in önünün bir hastasının yakınları tarafından kesilerek ağır şekilde darp edildiğini ve ölüm tehdidi aldığını öğrendik. Resmi verilere göre ülkemizde her gün 31 sağlık çalışanı şiddete maruz kalıyor, sağlık çalışanına şiddet olağan bir hale getiriliyor, bizlerden ölümlere alışmamız bekleniyor. Ama biz, ne sağlık çalışanlarının şiddet görmesine, ne de ölümlerine alışmayacağız!”

TÜM KAMUOYUNU DUYARLI OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ
Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, “Sağlık ortamını para kazanılan hizmet sektörüne dönüştürenler, sağlık çalışanlarını iş güvencesinden yoksun, güvenliksiz ortamlarda, performansa dayalı, gece gündüz demeden çalıştırıp her türlü şiddete maruz bırakanlar, artık bu politikalarından vazgeçmelidir. Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odalarımızın öncelikli gündemi olan sağlık çalışanlarına şiddetin son bulması için her türlü mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha hatırlatıyor, Şiddet Yasa Tasarısı’nın bir an önce yasalaşmasını talep ediyoruz. Dr. Hüseyin Ağır’ı kaybetmenin üzüntüsünü yürekten hissediyor, ailesine ve meslektaşlarımıza bir kez daha baş sağlığı diliyoruz. Biz sağlıkta şiddete, taşeronlaşmaya, her gün polikliniklerde yüzlerce hasta bakmaya, acillerde hasta bakma açısından rekor kırmaya, performansa, sıfır nüfuslu ASM’lere, kamu-özel ortaklığına HAYIR diyoruz. Sağlık çalışanlarının şiddet görmesine, öldürülmesine sessiz kalınmaması için tüm kamuoyunu duyarlı davranmaya, sağlık çalışanlarıyla dayanışma göstermeye davet ediyoruz.” Diye konuştu.