“İyi Hekimlik ve Sağlık Politikaları” Çalıştayı Düzenlendi

“İyi Hekimlik ve Sağlık Politikaları” Çalıştayı Düzenlendi

Adana Tabip Odası “İyi Hekimlik ve Sağlık Politikaları” çalıştayı düzenledi. Türkiye’nin farklı illerinde gelen hekimler sağlık sisteminin her yanını masaya yatırdı.

HASTA VE HASTALIK SAYILARINDA AŞIRI ARTIŞ GÖRÜLÜYOR
Adana Eczacı Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen çalıştay da hekimlik gibi birçok değerlerin yok edilmeye çalışıldığını, adaletsizlik dahil tüm hastalıklarla mücadele ettiklerini söyleyen Adana Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, “Uygulanan sağlık politikaları bizleri her geçen gün hekimlik felsefesi ve iyi hekimlik ortamından uzaklaştırmaktadır. Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile sağlığın ticarileştirilmesi; hasta ve hastalık sayılarında aşırı artış, iyi hekimlik ortamının giderek azalmasına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddete neden olmuştur. Çağdaş, laik, demokratik, bilimsel eğitim sistemi yerine dinci, antibilimsel ve antilaik eğitim sisteminin uzun süredir uygulanması üniversitelerde özgür düşünce ve tartışma ortamını ortadan kaldırmıştır”

SAĞLIK POLİTİKALARINDA DEĞİŞİK YÖNTEMLER VE ALTERNATİFLER VAR
Doç. Dr. Ökten, “Üniversitelerde birinci seçilen rektör adayları yerine yandaş rektörlerin atanması üniversitelerin özgürlüğü ve özerkliği üzerine düşürülmüş bir gölge olmuştur. Bunun yanında bilimi ve özgür düşünceyi savunan öğretim üyeleri barış bildirisine imza attığı gerekçesiyle herhangi bir gerekçe gösterilmeden haksız, hukuksuz ve adaletsiz bir şekilde üniversitelerden ihraç edilmişlerdir. Artık hekimlik tetkik isteme ve reçete yazma düzeyine indirilmiş, koruyucu hekimlik veya hekimliğin hasta ve hastalığı sorgulayıcı tavrı günümüzün sağlık politikalarının getirdiği hekimlik anlayışına yenik düşmüştür. OHAL sürecinde ki toplum üzerinde oluşturulan baskılar hekimler üzerinde de oluşturularak iyi hekimlik uygulamaları engellenmiştir. Günümüzde sağlık politikaları bir çok ülkede tartışılmakta ve sorunları çözmekte giderek zorlaşmaktadır. Bunda en büyük neden sağlığın kâr alanı olarak görülmesinin getirdiği piyasacı bir sağlık anlayışıdır. Oysa ki Küba örneğinde olduğu gibi sağlık politikalarında değişik yöntemler ve alternatifler vardır. Bu toplantılarda KHK ile atılan akademisyenlerimize, meslektaşlarımıza sahip çıkmak, destek vermek, akademinin susmayacağın OHAL ve KHK’ya rağmen daha iyi bir sağlık ortamı, olağanüstü durumlarda iyi hekimlik için rehber olabilecek İstanbul Protokolu, daha iyi bir tıp eğitimi, daha iyi hekimlik için alternatif sağlık politikalarının da olabileceğinin tartışılması amaçlanmıştır.” Diye konuştu.

SLAYT SUNUMLARLA ANLATIM YAPILDI
2 oturumda gerçekleşen çalıştayda Oturum Başkanlıklarını Dr. M. Kemal Okuyan ve Prof. Dr. Ahmet Hilal yaptı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) eski başkanlarından Prof. Dr. A. Özdemir Aktan ‘Sağlık Politikaları ve Eğitim” konusunda, İşyeri Hekimi Dr. Mehmet Antmen ‘Ülkelere Göre Sağlık Politikaları ve Sağlık Sistemlerinin Karşılaştırılması’ konusunda, Adana Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten ‘Küba’ da Sağlık Sistemi Neden ve Nasıl Üstün’ konusunda, İş Yeri Hekimi Dr. Kamiran Yıldırım ‘Olağanüstü Hal Durumlarında İyi Hekimlik Uygulamaları’ konusunda, Adli Tıp Uzmanları Derneği Eski Başkanı Prof. Dr. Ümit Biçer ‘İnsan Hakları İhlalleri ve İstanbul Protokolü’, ‘İyi Hekimlik İçin Ne Yapmalıyız’ konusunda ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) eski başkanlarından Dr. Eriş Bilaloğlu ‘Sağlıkta Alternatif Politika Tartışmaları’ konusunda birer slayt sunum yaparak katılımcıları bilgilendirdi.

Bilgilendirmelerin ardından gerçekleştirilen forumda merak edilen sorular yanıt bulurken, katılımcılara teşekkür edilerek belgeleri verildi.