Kamu Özel Ortaklığı İle İlgili Yasaya Sağlık Çalışanlarının DÖNER SERMAYE GELİRLERİNE EL KOYAN HÜKÜMLER EKLENİYOR!!!!

Sevgili Arkadaşlar,

Daha geçtiğimiz haftalarda sağlık çalışanlarına “döner sermayeyle ilgili yönetmeliği yetiştiremedik, yeni yönetmelik çıkana kadar ödemeler için bekleyin” deyip, tepkileri görünce apar topar yönetmelik çıkaran Sağlık Bakanlığı çalışanların döner sermaye gelirlerine göz dikmiş durumda.

TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndan geçip Genel Kurul’a gelmesi an meselesi olan Kamu Özel Ortaklığı ile ilgili yasanın içine konan sağlık çalışanlarının döner sermayeden alacağı ek ödemelere ilişkin maddelerde kelime oyunlarıyla yapılan değişikliklerin anlamı nedir?

Türk Tabipleri Birliği; olarak yapılanları yakından takip ettiğimizi ve sağlık çalışanlarının emeklerine el koyma girişimlerine göz yummayacağımızı, bu tür girişimlerin TBMM Genel Kurulu’nda geri çekilmesini beklediğimizi kamuoyuyla paylaşırız.

Konu ile ilgili ayrıntıları öğrenmek  meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği’nin yaptığı açıklama için linki tıklayınız.

http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/donersermaye-3630.html

Dr.Ali İhsan Ökten
Adana-Osmaniye Tabip Odası
Başkanı