PROF.DR.ONUR HAMZAOĞLU’NUN AÇTIĞI DAVADA SKANDAL YAŞANDI.

PROF.DR.ONUR HAMZAOĞLU’NUN AÇTIĞI DAVADA SKANDAL YAŞANDI.

O

Değerli Meslektaşlarım,

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanının Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nu şarlatanlıkla itham etmesi üzerine Onur Hamzaoğlu’nun açtığı tazminat davasında 15 Eylül 2011 günü bir skandal yaşanmıştır.. Sanık avukatları, Kocaeli Üniversitesinde sürmekte olan soruşturmanın bilgilerinin kendilerine ulaştığını belirtmişlerdir.

Adana-Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr.Resmiye Kaya, Genel Sekreter Dr.Nuh Demirpas ve yönetim kurulu üyesi Dr.Ömer Eşki, Onur hocamıza destek vermek için duruşma günü Kocaeli Adliyesi’nde bulunmuşlardır.

Bilgilerinize sevgi ve saygılarımızla, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

      Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
        
Genel Sekreteri

 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanının Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nu şarlatanlıkla itham etmesi üzerine Onur Hamzaoğlu’nun açtığı tazminat davasında 15 Eylül 2011 günü bir skandal yaşandı.
 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanının Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nu şarlatanlıkla itham etmesi üzerine Onur Hamzaoğlu’nun açtığı tazminat davasında 15 Eylül 2011 günü bir skandal yaşandı. Sanık avukatları, Kocaeli Üniversitesinde sürmekte olan soruşturmanın bilgilerinin kendilerine ulaştığını belirtti.

Biliniyor ki Dilovası’nda kanser ölümleri Dünya ve Türkiye ortalamalarından yaklaşık olarak 3 kat daha fazladır. Bu konudaki çalışmalarını dokuz yıldır sürdüren Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, son yürüttüğü çalışmada annelerin ilk sütünde ve bebeklerin ilk kakalarında ağır metal ve eser elementler saptadı. Ne yazık ki bilim insanı olmanın gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirmek, akademik birikimini toplumdan yana, halk sağlığı için kullanmak baskı, soruşturma ve ceza tehdidi ile karşılanmaktadır. Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu soruşturulmaktadır. Üstelik üniversite Etik Kurulu da bir soruşturma süreci yürütmektedir.

Bu süreçte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanının Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nu şarlatanlıkla itham etmesi üzerine Onur Hamzaoğlu’nun açtığı tazminat davasında 15 Eylül 2011 günü bir skandal yaşandı. Kocaeli Üniversitesi Etik Kurulunun soruşturması yürürken ve rapor henüz verilmemişken Belediye Başkanının avukatları Etik Kurul Soruşturmasının raporu olumsuz sonuçlandığı yönünde üniversiteden duyum aldıklarını ifade ettiler.

Etik Kurul Yönergesinin birinci maddesi soruşturmaların gizliliği esasına dayanmaktadır. Buna rağmen böyle bir duyumun mahkemede dile getirilip üstelik olumsuz sonuçlandığının iddia edilmesi üniversitede yürütülen süreçleri şaibe altında bırakmaktadır. Kaldı ki konu hakkında Türk Biyoetik Derneği’nin görüşü tam aksine böylesi bir çalışma yürütmenin kamu yararına olduğu ve kamuoyu bilgilendirilmesinde hiçbir etik sorun bulunmadığı yönündedir.

Türk Tabipleri Birliği olarak Kocaeli bölgesindeki çevre kirliliğinin yol açtığı halk sağlığı sorunlarının ve ülkemiz bilim insanlarının akademik özgürlüğünün savunucusu olacağımızı bir kez daha kararlılıkla iletiriz. Bu bağlamda Kocaeli bölgesi çevre kirliliği konusunda bir rapor hazırlanacak ve bu konuyu kapsamlı bir biçimde ele alan bir sempozyum düzenlenecektir.