TTB 76. Büyük Kongresine Önerge: Emekli Hekimler Arasındaki Eşitsizliklere Son Verilmeli

TTB 76. Büyük Kongresine Önerge: Emekli Hekimler Arasındaki Eşitsizliklere Son Verilmeli

Adana Tabip Odası’ndan TTB 76. Büyük Kongresine Önerge: Emekli Hekimler Arasındaki Eşitsizliklere Son Verilmeli

Adana Tabip Odası olarak, Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 76. Büyük Kongresi’nde önemli bir yönerge sunduk. Önergemizde, emekli olup şirket sahibi olan hekimlere yapılan ek ödemenin, doğrudan bordrolu olarak çalışan emekli hekimlere verilmemesi konusundaki eşitsizliği dile getirdik.

Şu anda Emekli Sandığı emeklisi olup bir sosyal güvenlik kuruluşuna (SSK) bağlı olarak çalışmak zorunda olan hekimlere hiç ek ödeme yapılmazken, herhangi bir şirket sahibi veya ortağı olan, muayenehanesi olan ya da özel hastanede fatura keserek çalışan hekimlere ek ödeme yapılmaktadır. Bu durum, emeklerin değersizleştirilmesine ve ayrımın derinleşmesine neden olmaktadır. Hiçbir meslek grubunda emekli hakedişinde kesinti olmazken, hekimlerin kesintiye uğraması en azından anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır.

Ayrıca, şirketi veya muayenehanesi olmayan, sadece işyeri hekimi olarak çalışan emekli hekimler de ek ödeme alamamaktadır. Emekli hekimler arasındaki her türlü ücret veya ek ödeme ayrımcılığı ve farklılığına son verilmelidir.

Bu konunun çözülmesi için TTB Merkez Konseyi’nin yeniden girişimlerde bulunmasını talep ediyoruz. Adana Tabip Odası olarak, konunun takipçisi olacağımızı ve emekli hekimler arasındaki bu haksız uygulamanın sona ermesi için mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu