İŞYERİ HEKİMLİĞİ ATAMA LİSTELERİ GÜNCELLENECEKTİR.

Değerli Meslektaşlarım,

İşyeri Hekimliği atama listeleri güncelleneceğinden, İşyeri hekimliği yapmak isteyen meslektaşlarımızın Adana-Osmaniye Tabip Odası İşçi sağlığı ve İşyeri Hekimliği komisyonuna başvurmaları önemle rica olunur.
 
Çalışmalarınızda başarılar diler sevgi ve saygılarımı sunarım.
 
   Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
    Genel Sekreteri